-4%
385.000.000
2020
Số tự động
10000km
Máy xăng
-20%
319.000.000
2012
Số tự động
60000km
Máy xăng
-8%
230.000.000
2016
Số sàn
50000km
Máy xăng