-13%
175.000.000
2009
Số tự động
90000km
Máy xăng
-11%
178.000.000
2009
Số sàn
90000km
Máy xăng