-18%
245.000.000
2017
Số sàn
40000km
Máy xăng
-18%
245.000.000
2010
Số tự động
50000km
Máy xăng
-12%
265.000.000
2019
Số sàn
60000km
Máy xăng
-7%
278.000.000
2014
Số sàn
80000km
Máy xăng
-15%
255.000.000
2007
Số tự động
90000km
Máy xăng
-17%
249.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng
-7%
279.000.000
2017
Số sàn
70000km
Máy xăng
-8%
230.000.000
2016
Số sàn
50000km
Máy xăng