-8%
367.000.000
2014
Số tự động
80000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2017
Số tự động
70000km
Máy xăng
-9%
365.000.000
2018
Số sàn
60000km
Máy xăng
-6%
375.000.000
2016
Số tự động
80000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2021
Số tự động
20000km
Máy xăng
-20%
320.000.000
2017
Số sàn
50000km
Máy xăng
-11%
358.000.000
2010
Số tự động
50000km
Máy xăng
-9%
365.000.000
2018
Số tự động
30000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2020
Số tự động
10000km
Máy xăng
-19%
325.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng
-5%
379.000.000
2015
Số tự động
80000km
Máy xăng
-20%
319.000.000
2012
Số tự động
60000km
Máy xăng