-4%
385.000.000
2021
Số tự động
20000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2020
Số tự động
10000km
Máy xăng
-8%
230.000.000
2016
Số sàn
50000km
Máy xăng