-6%
375.000.000
2016
Số tự động
80000km
Máy xăng
-12%
265.000.000
2019
Số sàn
60000km
Máy xăng
-20%
320.000.000
2017
Số sàn
50000km
Máy xăng
-11%
358.000.000
2010
Số tự động
50000km
Máy xăng
-19%
325.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng
-13%
435.000.000
2018
Số sàn
70000km
Máy xăng
-17%
249.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng