-13%
175.000.000
2009
Số tự động
90000km
Máy xăng
-8%
367.000.000
2014
Số tự động
80000km
Máy xăng
-18%
245.000.000
2017
Số sàn
40000km
Máy xăng
-16%
505.000.000
2018
Số sàn
80000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2017
Số tự động
70000km
Máy xăng
-9%
365.000.000
2018
Số sàn
60000km
Máy xăng
-6%
375.000.000
2016
Số tự động
80000km
Máy xăng
-18%
245.000.000
2010
Số tự động
50000km
Máy xăng
-12%
265.000.000
2019
Số sàn
60000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2021
Số tự động
20000km
Máy xăng
-20%
320.000.000
2017
Số sàn
50000km
Máy xăng
-34%
99.000.000
2010
Số sàn
100000km
Máy xăng