-9%
365.000.000
2018
Số tự động
30000km
Máy xăng
-4%
385.000.000
2020
Số tự động
10000km
Máy xăng
-19%
325.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng
-7%
278.000.000
2014
Số sàn
80000km
Máy xăng
-5%
379.000.000
2015
Số tự động
80000km
Máy xăng
-15%
255.000.000
2007
Số tự động
90000km
Máy xăng
-20%
319.000.000
2012
Số tự động
60000km
Máy xăng
-13%
435.000.000
2018
Số sàn
70000km
Máy xăng
-11%
178.000.000
2009
Số sàn
90000km
Máy xăng
-17%
249.000.000
2016
Số sàn
70000km
Máy xăng
-7%
279.000.000
2017
Số sàn
70000km
Máy xăng
-8%
230.000.000
2016
Số sàn
50000km
Máy xăng